Bevakning

Vi ger dig

trygg kompetens på rätt plats

7H Bevakning tillfredsställer behov av bevakning och säkerhet för företag, privatpersoner och organisationer. Med bas i Boråsområdet erbjuder vi ett komplett utbud av kvalificerade säkerhetstjänster som exempelvis fastighetsjour, ronderande och stationär bevakning samt ordningsvakter.

Idag har vi vuxit till en etablerad aktör inom säkerhetsbranschen.
Vår vision är att vara en kompetent samarbetspartner när det gäller bevakning och säkerhet, och med en stark organisation har vi stor kapacitet att åta oss många olika sorters uppdrag.

Vi arbetar alltid tillsammans med våra kunder för att hitta ett så effektivt och säkert upplägg som möjligt. Och då våra anställda i många fall blir ansiktet utåt för ditt företag ställer vi alltid höga krav på professionalism och servicenivå – en garanti för att du kan känna dig trygg med att anlita oss.

Ronderande bevakning

Målet med ronderande bevakning är att skapa en trygg arbetsmiljö för våra kunder, samt förebygga och förhindra kriminell verksamhet. Det är en flexibel säkerhetslösning som innebär att våra väktare besöker ett angivet geografiskt område under vissa tider på dygnet, för att kontrollera att inga obehöriga vistas i området. Genom att inspektera exempelvis dörrar, utrymningsvägar, köksutrustning och larm upptäcker vi och förebygger incidenter som inbrott, brand och vattenläckage.

Ronderande bevakning är en effektiv metod för att minimera driftstopp och garantera säkerheten för din verksamhet, och vid ett inkommet larm är vi snabbt på plats. Tillsammans med dig som kund utarbetar vi företagsspecifika rutiner som våra väktare följer under rondens gång. Väktaren rapporterar kontinuerligt sitt arbete och ger dig en god översikt över åtgärder och iakttagelser under den aktuella ronden.

Hör av dig till oss så går vi igenom behoven för din verksamhet och hittar en optimal lösning för just dig.

Områdesbevakning

Alla kan ansluta sig! Man behöver inte ha ett larmsystem för att ansluta sitt företag eller hus till områdesbevakning. Utgångspunkten för en områdesbevakning är att skapa trygg och säker närmiljö för kunden genom att avskräcka och fungera preventivt mot brott och skadegörelse.

Områdesbevakning är ett kostnadseffektivt sätt att erhålla tillsyn av din arbetsplats eller bostad i samverkan med övriga företagare eller boende i området. Det är vanligt att bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och köpmannaföreningar är intresserade av denna typ av tjänst.

Stationär bevakning

Stationär bevakning rekommenderas för dig som har en större verksamhet med konstant behov av att ha väktare tillgängliga lokalerna. Det kan röra sig om tillfälliga bemanningsbehov vid exempelvis ombyggnation eller bevakning mellan vissa klockslag. Övervakningen koncentreras till en plats, där stationära väktare övervakar inbrottslarm, brandlarm, driftlarm, TV-övervakning, ID-kortssystem samt in- och utpasseringskontroll. Vi går alltid igenom din verksamhet innan för att göra en riskbedömning, där resultatet av bedömningen fungerar som bas för vårt arbete ute hos ditt företag.

I den stationära bevakningen kan det också ingå:

  • Låsning/upplåsning samt till- eller frånkoppling av larm för  verksamhetens lokaler
  • Larmutryckning vid exempelvis inbrott eller brand
  • Receptionstjänster
  • Bemanning av grindar och portar

Har du som kund önskemål om bevakningsronder utöver de ordinära tjänsterna? Våra väktare utför även bevakningsronder där vi kontrollerar dörrar, fönster, belysning, kranar, maskiner och annan teknisk utrustning.

Parkeringsövervakning

7H Bevakning erbjuder parkeringsövervakning till företag och organisationer som vill ha en trafiksäker och trygg omgivning. Anlita oss för att motverka parkeringsmissbruk och främja framkomlighet och trivsel i anslutning till t.ex. butiker och arbetsplatser. På kundens uppdrag övervakar vår personal det specifika området och ser till att lokala parkeringsbestämmelser efterlevs. Vid behov utfärdar vi kontrollavgifter och informerar allmänheten om parkeringsmöjligheter.

Vi tar ett helhetsgrepp på den aktuella parkeringssituationen och rapporterar fel och brister så att dessa kan åtgärdas snabbt. Vi har många ögon på plats, och kvalitetssäkrar vår kompetens regelbundet så att våra kunder får den absolut bästa servicen.

Ordningsvakter

Är du i behov av ordningsvakter till exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum eller andra offentliga miljöer? För att garantera en säker och trygg miljö på platser där många människor rör sig krävs kunskap för att hantera konflikter och andra problem som kan uppstå. Våra ordningsvakter arbetar efter ledorden trygghet, service och säkerhetstänk. De är vana vid skiftande miljöer och uppdrag, samt är utbildade i lagstiftning och hur man förebygger incidenter på bästa sätt.

Våra ordningsvakter vet hur man skapar trygghet och bjuder ofta på sig själva för att skapa en positiv omgivning för allmänheten. Allt för att förebygga problem innan de uppstår. Skulle olyckan vara framme är de kunniga inom akutsjukvård och brandbekämpning.

Kontakta oss för mer information om vad våra kompetenta ordningsvakter kan göra för dig och din verksamhet.

Handelssäkerhet

Butiksstölder, rån och svinn skapar stora förluster och otrygghet för handeln. Våra väktare har lång erfarenhet av bevakning i detaljhandeln och är tränade i att upptäcka, gripa och polisanmäla stöldligor och snattare. Våra väktare patrullerar också för att ge dig, dina medarbetare och kunder en trygg och säker handelsmiljö. Vi erbjuder även andra tjänster inom handelssäkerhet:

Leveranskontroll

Vi kontrollerar att leverantörer levererar korrekt antal varor enligt följesedel. Kontrollerna utförs vid varuintag och lastbryggor, men kan också ske på annan plats enligt kundens önskemål. Vi kontrollerar godset mot följesedlar och ser till att alla varor levereras.

Utpasseringskontroll

För att förebygga eller avslöja internt svinn utför våra väktare utpasseringskontroll av anställda på arbetsplatsen. Detta kräver insikt i hur personalköp fungerar, vilket vi har god kunskap om.

Civil butikskontroll

Våra civila väktare har handplockats och vidareutbildats inom butikskontroll. Vid en civil butikskontroll arbetar väktaren civilt klädd och övervakar omgivningen för att försvåra för eventuella snattare. I de fall en stöld misstänks så väntar väktaren tills kunden passerat kassan och uppvisar då legitimation och griper personen.

Provköp

Provköp utförs av minst två civilklädda väktare och är ett bra sätt att bedöma kassapersonalens ärlighet. En av väktarna har som uppgift att genomföra ett oannonserat inköp på din personal. Den andra väktaren kontrollerar att kassören registrerar rätt belopp och att denne hanterar betalningen i enlighet med företagets kassarutiner.

Fastighetsjour

Vi på 7H Bevakning är din förlängda arm när det gäller akut fastighetsservice. Med vår jourtjänst får du en trygg tillvaro med välutrustade bilar och utbildade jourväktare som alltid är redo. Med oss får du fastighetstjänst och felanmälan 24 timmar om dygnet via telefon, och vi rycker snabbt ut och åtgärdar störningar såsom vattenläckor, trasiga fönster och proppbyte. Vår personal åtgärdar felet enligt den instruktion som vi upprättat med dig som kund.

Jourtjänsten är främst till för privatägda fastighets- och förvaltningsföretag, bostadsrättsföreningar, kommuner och statliga bolag. Skulle det behövas har vi samarbete med t.ex. låssmeder, elektriker och andra specialister, och vid trygghetsproblem eller anmälan om oväsen i trapphuset åker vi ut och bedömer situationen för att försöka lösa det på bästa sätt. Vid behov tillkallas även polis.

Genom vår kompetens och förmåga att fokusera hanterar vi varje unik situation med engagemang och hög kundservice. Vänder du dig till oss för din fastighetsjour får du en kvalificerad partner som löser dina problem snabbt och smärtfritt.

Störningsjour

Om ni i Ert bostadsområde har problem med störande grannar, eller obehöriga personer som på något sätt verkar störande på antingen gård eller i Ert trapphus så är det ett starkt alternativ och överväga att ansluta sig till 7H Bevaknings Störningsjour.

När någon av de boede upplever ett störande moment, tex för hög ljudnivå på grannes stereo, eller om någon känner oro över främmande personer i trapphuset, då är vår kompetenta störningsjour aldrig mer än ett samtal bort. Vår personal (ej väktare) följer alltid gällande ordningsregler för det specifika objektet.

Vårt tillvägagångssätt när vi får in ett larm är att genom upplysning om gällande ordningsregler, samt tillrättavisning meddela den störande om dennes oönskade beteende. Om detta inte skulle hjälpa, eller vid störning som vi anser vara allvarliga har vi ett nära samarbete med Polismyndigheten och Räddningstjänsten som i sin tur kan vidta andra åtgärder. Alla inkommande larm om störningar dokumenteras noga av vår personal.