Start  |  Bevakningstjänster  |  Hemlarm  |  Företagslarm  |  Om företaget  |  Kontakt  |  Sajtkarta  

Larmutryckning

Ett effektivt och rationellt sätt att skydda sig och sina tillgångar är med säkerhetsteknik. Exempel på säkerhetstekniska produkter är inbrottslarm, trygghetslarm, brandlarm m.m. tekniken larmar när något är fel.

När larmet går krävs det en åtgärd på det, larmutryckning. Larmoperatören dirigerar omgående vår närmaste bil till objektet. För att utryckningsväktaren skall kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt tar 7HBevakning tillsammans med Er som kund fram en åtgärdsinstruktion samt en larm och planskiss av lokalerna. På plats kontrollerar våra utryckningsväktare vad som orsakat larmet och genomsöker lokalerna.

Genom att våra väktare ständigt har kontakt med larmcentralen kan vi snabbt tillkalla polis, brandkår eller ambulans. Eventuella skador åtgärdas direkt då våra utryckningsbilar har utrustning för att klara de flesta skador som kan uppstå, så som exempelvis vattenläckor, låsskador, glasskador, inbrottsskador. Alla våra bilar har teknisk utrustning för att dokumentera eventuella skador.

Larmutryckning för din säkerhetArmbågavägen 10
506 30 BORÅS
Kontor: 033 - 23 77 77
Faxnr: 033 - 41 89 90
E-post
info@7hbevakning.se
Larmcentral dygnet runt
020 - 90 00 90
033 - 23 77 78 eller 033 - 13 47 47