Start  |  Bevakningstjänster  |  Hemlarm  |  Företagslarm  |  Om företaget  |  Kontakt  |  Sajtkarta  

Är produkterna godkända av försäkringsbolagen?

Försäkringsbolagen har ingen generell godkännandeprocess för hemlarmsystem. Däremot godkänner stöldskyddsföreningen vissa larm. Hur stor rabatten blir beror ofta på vilken typ av larm man installerar. Generellt kan man säga att man får den bästa rabatten om man har ett larm som är anslutet till en godkänd larmcentral som skickar ut väktare vid inbrott eller brand.
Men i slutändan är ändå det viktigaste att inbrottsrisken minskar radikalt om du installerar ett inbrottslarm kopplat till larmcentral.

Varför skall jag installera larm?

En viktig orsak till varför man väljer att installera larm kan vara att få ökad trygghet i sitt boende. Både när man är hemma och när man är bortrest. Oftast handlar det inte om att man har något specifikt av värde att skydda, utan snarare en olustkänsla som man vill minska. Det ska ju kännas bra att komma hem.

Är era larm trådlösa?

Ja, vi använder oss av moderna säkra trådlösa larmsystem som är övervakade. Den trådlösa överföringen mellan enheterna är krypterad och sänder på frekvensen 868 Mhz på FM-bandet. Vid försök till utstörning av systemet kommer en larmrapport att skickas till larmcentralen. Man slipper kabeldragning i bostaden och man kan enkelt larma flera byggnader i samma system.

Hinner väktarna fram i tid för att ta tjuven?

Normalt sett inte. Tjuven avbryter normalt inbrottet direkt när ett larm löser ut. Även i de fall när vi varit på plats på under fem minuter har tjuven varit borta. Inga väktare får t ex. bryta mot trafikregler vid utryckning. Anledningen att man väljer ett larmcentralsanslutet larm med väktarutryckning är att alltid få någon att komma ut och titta till huset och säkra det mot följdskador om ett inbrott- eller inbrottsförsök har skett.

Hur lång bindningstid har jag?

Hur lång bindningstid du har beror helt och hållet på vilket år och månad du tecknade ditt avtal. Läs avtalsvillkoren på ditt avtal för mer information.

Fungerar bredband/ADSL tillsammans med larmsystem?

Larmet fungerar alldeles utmärkt så länge allt är inkopplat på rätt sätt.
Har du skaffat bredband/ADSL efter installationen är du skyldig att meddela 7HBevakning och göra en avprovning av ditt larmsystem för att säkerställa att allt fungerar. Om larmsystemet inte är anpassat för bredband måste en tekniker från 7HBevakning komma ut och göra en omkoppling i ditt telefonjack.

Är jag själv ansvarig att kontrollera mitt larmsystem?

Ja, du är själv ansvarig för att regelbundet testa ditt larmsystem.
Om du utför någon form av ändring i ditt telefonsystem så är du tvungen att meddela 7HBevakning och testa av ditt larmsystem.

Jag ska renovera, behöver jag tänka på något?

När du ska renovera är det mycket viktigt att du tar kontakt med 7HBevakning i god tid. Så fort ni demonterar en komponent som tillhör larmet skickas ett sabotagelarm till larmcentralen. Detta larm uppfattas som ett skarpt larm enligt rutin.

Kan larmet vara påkopplat på natten?

Man kan alltid larma de delar av huset som man inte vistas i. Det gör man enkelt via manöverpanelen eller med en fjärrkontroll. Det går även att anpassa larmet så att mindre husdjur kan röra sig fritt i huset trots att larmet är på.

Vad händer när larmet går?

Då ringer larmets centralenhet upp larmcentralen via den inbyggda uppringaren. Larmcentralen kontrollerar orsaken och vidtar genast åtgärd. Vid behov skickas väktare ut och säkrar ditt hem.

Jag vill skaffa husdjur, går det bra?

Det beror på hur ditt hemlarm ser ut och vad det är för husdjur du ska skaffa. Vi har husdjursimmuna rörelsedetektorer i vårt sortiment. För att kunna göra en korrekt bedömning behöver en tekniker komma ut till platsen.


Armbågavägen 10
506 30 BORÅS
Kontor: 033 - 23 77 77
Faxnr: 033 - 41 89 90
E-post
info@7hbevakning.se
Larmcentral dygnet runt
020 - 90 00 90
033 - 23 77 78 eller 033 - 13 47 47